Flora Zielonej Góry – moja Praca Inżynierska

Zdecydowałem się po 5 latach od obrony mojej pracy inżynierskiej na jej publikację. Praca powstała w Katedrze Botaniki na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Co roku w Polsce powstaje grube SETKI TYSIĘCY prac licencjackich/inżynierskich/magisterskich. Są one wielką wartością dodatnią dla świata nauki. Prawda jest taka, że zwykle trafiają one do przysłowiowego kosza.

Warto by przynajmniej część z nich ujrzała światło dzienne! Myślę, że udział prac, które są w ten czy inny sposób opublikowane, można liczyć w najlepszym razie w procentach. Prawdopodobnie w promilach. Warto to zmienić! Natomiast pamiętajcie – choć może to się wydawać dziwne, to według polskiego prawa pierwszeństwo do publikacji Waszej pracy dyplomowej ma uczelnia, nie wy! Dopiero gdy przez 6 miesięcy uczelnia nie zdecyduje się na publikację, wówczas możecie to zrobić bez obaw o ewentualne konsekwencje. Swoją drogą czy spotkaliście się kiedykolwiek z tym, że uczelnia publikuje pracę dyplomową studenta? Dajcie znać w komentarzu!

Moja inżynierka dotyczy Flory Synantropijnej Zielonej Góry i…

…I może się komuś przyda!

Nie jest doskonała. Wiele rzeczy dziś bym zrobił inaczej, zastosowałbym zupełnie inne metody analizy statystycznej. Bardziej zaawansowane. Wykorzystywałem głównie proste statystyki opisowe. Natomiast uważam, że ilość i jakość zebranych danych w przeciągu całego sezonu wegetacyjnego jest imponująca. Wiele czasu poświęciłem nauce rozpoznawania gatunków, korzystałem z pomocy wielu mądrych ludzi! Dlatego też przeredagowałem nieznacznie moją pracę. Nie publikuję danych źródłowych i pewnych prywatnych informacji. Pominąłem parę stron, np. stronę z podziękowaniami dla mojego ówczesnego promotora, nieocenionego doktora Wojciecha Szweda (panie Doktorze, raz jeszcze dziękuję!)!

Jeśli ktoś z tego czy innego względu chciałby wykorzystać moje dane źródłowe (np. do swojej publikacji naukowej, badań, analiz bądź pracy dyplomowej) proszę o bezpośredni kontakt.

Abstrakt
Praca dotyczy zagadnień związanych z florą naczyniową terenów zielonych miasta Zielona
Góra, powiat zielonogórski, województwo Lubuskie. Wykonano 73 spisów florystycznych
wybranych powierzchni. Powierzchnia każdego wynosiła około 20 m2
. Badania terenowe
prowadzone były systematycznie od dnia 17.04.2017 do dnia 17.09.2017. Spisy podzielono
na grupy zbliżone pod względem sposobu zagospodarowania terenu, na których zostały
wykonane. Wszystkim stwierdzonym gatunkom przypisano ilościowość w skali BraunBlanqueta, grupę geograficzno-historyczną, grupę życiową wg klasyfikacji Raunkiæra oraz
klasę fitosocjologiczną, dla której dany takson jest charakterystyczny. Dokonano analizy
udziału wyżej wymienionych grup. Ponadto określono gatunki inwazyjne, chronione,
lasotwórcze i charakterystyczne dla starych lasów. W sumie stwierdzono 353 taksony roślin
naczyniowych.


Słowa kluczowe: flora miast, tereny zielone, rośliny naczyniowe

I’ve decided to upload my Bachelor Degree Thesis about a synanthropic flora of Zielona Góra town in Poland. Thesis is in Polish language. You can read it in PDF file available above. I’m also publishing here the only english part of my work – Summary / Abstract


Summary
The thesis focuses on the issues of vascular plant of selected greenlands in Zielona Góra
(Poland, Lubusz Voivodeship, Zielona Góra County). Basing on 73 inventories, a list of flora
was put together. Each inventory area was about 20 square metres and the inventory was
conducted between April 17th 2017 and September 17th 2017. All of the subcatalogues
were assigned to groups according to land development. Cover-abundance scale of BraunBlanquet was assigned to each species. Subsequently each species was described by
affiliation to geographical and historical group, Raunkiær plant life-form and being
characteristic to phytosociologycal class. Then an analysis of plants’ participation to the
above-mentioned groups was carried out. Moreoversome of plants was described as invasive
or protected species and species characteristic for old forest. There were 353 taxons shown.


Keywords: flora of the city, greenlands, vascular plants

My publication doesn’t contain a source data and some other more private parts. It could be risky to publish all of that, because this data may have a value that can be stolen. If you need source data that I collected for my thesis, for example for your analyses or publications, feel free to contact me.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

We #StandWithUkraine.
Learn how you can help too!

#Stand­With­Ukraine

We don't know how long the war will last. But what we do know is that we can't stand aside and watch.

The fastest way you can help too is to support Ukraine financially. The National Bank of Ukraine (NBU) has opened a multi-currency account for that purpose. Learn more

This account accepts donations in US, Canadian and Australian dollars, euros, British pounds, Swiss francs, yuan and yen.

UA823000010000032302338301027

Also accepting cryptocurrency donations – the fastest way to help. Learn more

BTC – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH, USDT (ERC-20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

If you want to volunteer in the army of Ukraine and help with deeds, then here are specific instructions how to do this: Learn more

Spread the word!