Warunki techniczne drewna w PGL LP

Zamieszczam wybrane, najważniejsze w pracy leśnika w terenie zagadnienia z aktualnie obowiazujących norm technicznych drewna (obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku).

nieco Technikaliów Stosowanych, czyli warunki techniczne

Zamieszczam te informację, aby można było je szybko i łatwo znaleźć bez potrzeby pobierania plików. Sam wiem, że bywa to problematyczne gdy nagle potrzebujemy tych danych, normy i kalendarz leśniczego zostały w kancelarii a w lesie zasięgu ani widu ani słychu. Może wystarczy go choć na otworzenie betree.pl 😉

Proszę o informację, jeśli gdzieś pojawiają się błędy (kontakt)
Wystarczy kliknąć, a rozwinie się tabela z najważniejszymi warunkami.

Sortyment i gatunek drewna:Długość (m)mp w korze na m3 bez korym3 bez kory na mp w korze
S2: Sosna, Modrzew, Daglezja1-1,50,651,54
powyżej 1,50,621,61
S2: Świerk, Jodła1-1,50,701,43
pow. 1,50,671,49
S2: Buk, Grab1-1,50,701,43
pow. 1,5-2,50,631,59
pow. 2,50,601,67
S2: Brzoza i inne niewymienione liśc.1-1,50,651,54
pow. 1,5-2,50,601,67
pow 2,50,571,75
S3Ado 40,502,00
pow. 40,402,50
S4: Sosna, Modrzew, Daglezja i liściaste1-1,50,651,54
pow. 1,50,621,61
S4: Świerk, Jodła1-1,50,701,54
pow. 1,50,671,61
M10,402,50
Drewno wielkowymiarowe kłodowane mierzone stosowo
Sortyment i gatunek drewna:Długość (m)mp w korze na m3 bez kory
Sosna, Modrzew, Daglezja2,4-2,60,62
2,7-50,61
Świerk, Jodła2,4-2,60,67
2,7-50,66
Buk2,0-3,00,63
Pozostałe liściaste2,0-3,00,60
PodgrupaDopuszczalny zakres długości nominalnych [m]długości
standardowe [m]
odstopniowanie
[cm]
odchyłka
[cm]
min. górna średnica bez kory/zakres (dg) [cm]maks dolna średnica bez kory (dg) [cm]
S1od 3,00-14,001,20; 1,80; 2,40; 2,5050+/-10
5
zakres średnicy
środkowej 9–16
24
S2A1,00-3,001,20; 1,80; 2,40; 2,5010+/-5735
S2B C1,00-3,001,20; 1,80; 2,40; 2,50100/+5zakres średnicy
górnej 5–12
nie ogranicza się
S2B Giglaste 1,00-2,50
liśc.1,00-2,40
1,20; 1,80; 2,40; 2,50100/+513nie ogranicza się
S2AP1,00-3,001,20; 1,80; 2,40; 2,5010+/-55nie ogranicza się
S3Aod 2,50---zakres średnicy
znamionowej 7–11
-
S3Bod 3,00---zakres średnicy
znamionowej 7–14
-
S41,00-3,001,20; 1,80; 2,40; 2,5010+/-55nie ogranicza się
Oznaczenie  klasy jakościOpis klasy jakości
WA0drewno najwyższej klasy jakości, w większości przypadków odnosi się do drewna zawierającego część odziomkową, bez wad lub z niewielkimi wadami, które nie mają wpływu na jego zastosowanie
WB0drewno od średniej do ponadprzeciętnej klasy jakości, z naturalnymi cechami drewna, które uniemożliwiają zaklasyfikowanie drewna do klasy najwyższej
WC0drewno od średniej do niskiej klasy jakości. Obejmuje drewno o cechach jakościowych, które nie zmniejszają w sposób wyraźny naturalnych właściwości drewna
WDdrewno użytkowe, które z powodu właściwości nie zostało zaklasyfikowane do klasy A, B lub C
powyższa tabela – Drewno wielkowymiarowe
WA1drewno specjalne najwyższej klasy jakości, którego cechy nadają mu szczególną przydatność do dalszego przerobu na okleinę
WB1drewno specjalne, którego cechy nadają mu szczególną przydatność do dalszego przerobu na sklejkę
WC1drewno specjalne wysokiej klasy jakości, którego cechy nadają mu szczególną przydatność do dalszego przerobu na słupy
Drewno wielkowymiarowe specjalne – z jedynką w symbolu
S1drewno średniowymiarowe w całych długościach
S2Adrewno średniowymiarowe stosowe przemysłowe
S2Bdrewno średniowymiarowe stosowe użytkowe
S2APdrewno średniowymiarowe stosowane ogólnego przeznaczenia (o niższej jakości)
S3Adrewno średniowymiarowe żerdziowe do przerobu przemysłowego
S3Bdrewno średniowymiarowe żerdziowe ogólnego przeznaczenia
S4drewno średniowymiarowe stosowe na cele opałowe
drewno średniowymiarowe
M1drewno małowymiarowe przemysłowe
M2drewno małowymiarowe opałowe
drewno małowymiarowe

Klasy jakości drewna – symbole i opis

wymagania jakościowo-wymiarowe drewno wielkowymiarowe iglaste

Nazwa wady lub cechy drewnaDopuszczalny rozmiar występowania wad lub cech drewna w klasie1):
ABCD 2)
Najmniejsza średnica górna bez kory22 cm14 cm
Długości3)od 2,7 m do 14,0 m bez nadmiaru z odstopniowaniem co 10 cm
Najmniejsza średnica znamionowa35 cm25 cmnie ogranicza się
Sęki4):otwartedopuszczalne o średnicy do 2 cm, w drewniedopuszczalne
sosnowym i modrzewiowe niedopuszczalne
guzyo wysokości do 1 cm nie bierze się pod uwagę, wyższe:dopuszczalne
niedopuszczalnedopuszczalne na 1/2 obwodu
Pęknięcia:czołowedopuszczalne do:dopuszczalne
1/5 średnicy czół1/3 średnicy czół
boczne z przesychaniadopuszczalne o szer. do 3 mmdopuszczalne
czołowo -bocznegłębokieniedopuszczalneniedopuszczalnedopuszczalne
przechodzącedopuszczalne do 1/10 średnicy czoła
Krzywiznado 1 cm/m nie bierze się pod uwagę, większa dopuszczalna, pozwalająca na wymanipulowanie odcinków co najmniej 2,7 m z krzywizną jednostronną do:
1 cm / m2 cm / 1 m3 cm / 1 m5 cm / 1 m
Skręt włókiendopuszczalny do 5 cm / 1 mdopuszczalny
Zabitkidopuszczalne, w drewnie świerkowym i jodłowym niedopuszczalnedopuszczalne
Zabarwieniasinizna5)niedopuszczalnadopuszczalna nadopuszczalna
przekrojach do 1/2 powierzchni bielu
brunatnicaniedopuszczalnadopuszczalna
Zgniliznywewnętrzna i rozproszona6)niedopuszczalnadopuszczalna nadopuszczalna na
jednym z czółjednym z czół
do 1/5 średnicy czołado 1/3 średnicy czoła
hubaniedopuszczalnadopuszczalna
zewnętrznaniedopuszczalnadopuszczalnadopuszczalna
na 1/4 obwodu do 1/10 średnicyna 1/2 obwodu do 1/10 średnicy
Chodniki owadzie głębokieniedopuszczalnedopuszczalne
Obecność obcych ciałniedopuszczalnadopuszczalna
Uszkodzenia technologiczneczołoweniedopuszczalnedopuszczalne na jednym z czół do:
1/5 średnicy czoła1/3 średnicy czoła
bocznedopuszczalne o głębokości do 2 cmdopuszczalne
1) Wad niewymienionych w tablicy nie bierze się pod uwagę.
2) Manipulacja i klasyfikacja drewna w klasie D odbywa się za zgodą nabywcy.
3) W przypadkach gospodarczo uzasadnionych oraz za zgodą stron dopuszcza się wyrabianie dłużyc o długości większej niż 14,0 m.
4) Ograniczenia dotyczą długości dolnego końca w klasie A i B = 4 m, dla drewna krótszego niż 4 m, dla całej długości.
5) Za zgodą stron sinizna w klasie C niedopuszczalna.
6) Za zgodą stron zgnilizna wewnętrzna i rozproszona w klasie C niedopuszczalna.
Nazwa wady lub cechy drewnaDopuszczalny rozmiar występowania wad lub cech drewna w klasie1)
ABCD
Najmniejsza średnica górna bez kory30 cmDb, Bk 25 cm, pozostałe 20 cmDb, Bk 20 cm, pozostałe 18 cm
DługośćOd 2,5 m do 14,0 m bez nadmiaru – z odstopniowaniem co 10 cm2) 3)
Sękizdrowedopuszczalne o średnicy do:dopuszczalne
2 cm5 cm10 cm
zepsuteniedopuszczalne5 cm8 cm10 cm, w drewnie dębowym do 15 cm
guzyniedopuszczalneo wysokości do 1 cmdopuszczalne
nie bierze się pod uwagę, wyższe dopuszczalne w liczbie 1 szt. / 2 m
różedopuszczalne o średnicy do:dopuszczalne
3 cm10 cm
brewkidopuszczalne o kącie rozwarcia > 90odopuszczalne
Pęknięciaczołowedopuszczalne do:dopuszczalne
1/5 Ø czół1/3 Ø czół
czołowoboczne i mrozoweniedopuszczalneniegłębokie dopuszczalne; głębokie lub mrozowedopuszczalne
dopuszczalne jedno; przechodzące do 1/10 Ø czoła
Krzywizna4)do 1 cm/m nie bierze się pod uwagę, większa dopuszczalna, pozwalająca na wymanipulowanie odcinków co najmniej 2,5 m z krzywizną jednostronną do:
2 cm / 1 m3 cm / 1 m4 cm / 1 m5 cm / 1 m
Skręt włókiendopuszczalny do:dopuszczalny
7 cm / 1 m12 cm / 1 m
Zabitki5)dopuszczalne o szerokości do:dopuszczalne
jedna do 6 cm
6 cm
12 cm
Wielordzennośćniedopuszczalnadopuszczalna
Fałszywa twardzieldopuszczalna do:dopuszczalna
1/3 Ø czół1/2 Ø czół
Wewnętrzny bielniedopuszczalnydopuszczalny
Zaparzenieniedopuszczalnedopuszczalne do:
1/5 powierzchni czół1/3 powierzchni czół
Zgniliznawewnętrzna i rozproszona6)dopuszczalna do:
1/10 Ø czół1/5 Ø czół1/3 Ø czół1/2 Ø czół
hubaniedopuszczalnadopuszczalna
zewnętrzna7)niedopuszczalnadopuszczalna na:
1/4 obwodu do 1/10 średnicy1/2 obwodu do 1/10 średnicy
Chodniki owadzie głębokieniedopuszczalnedopuszczalne do 1/4 obwodu drewnadopuszczalne
Obecność obcych ciałniedopuszczalnadopuszczalna8)
Uszkodzenia technologiczneczołoweniedopuszczalnedopuszczalne na jednym z czół do 1/5 średnicy czoładopuszczalne
bocznedopuszczalne o głębokości do 2 cmdopuszczalne
1) Wad niewymienionych w tablicy nie bierze się pod uwagę.
2) Dla drewna w klasie A, B i C dopuszcza się zabezpieczenie czół w łącznym rozmiarze od 10 do 40 cm.
3) Długość maksymalna mierzona jest łącznie z zabezpieczeniem i redukcjami.
4) W klasach jakości C i D, w drewnie (sekcji) o średnicy bez kory w połowie długości wynoszącej ≥ 35 cm dopuszczalna krzywizna wielostronna wynosząca połowę krzywizny jednostronnej.
5) Podany rozmiar zabitek dotyczy zabitek niezarośniętych oraz zarośniętych w przypadku ich występowania (pomiaru) na czole sztuki; w przypadku pomiaru blizny na pobocznicy należy zwiększyć dopuszczalny rozmiar o 50%.
6) Jeżeli odległości pomiędzy najbliższymi śladami zgnilizny rozproszonej wynoszą powyżej 1/2 średniej średnicy czoła, należy dokonać szacunkowej oceny udziału % zgnilizny, wtedy w kl. C dopuszczalne do 10%, a w kl. D dopuszczalne do 20% powierzchni czół
7) Jeżeli rozmiar występowania zgnilizny zewnętrznej przekracza dopuszczony zakres dla C lub D, wówczas w drewnie dębowym, wiązowym i jesionowym dopuszcza się, przy obliczaniu miąższości, zmniejszenie średnicy o strefę drewna objętego zgnilizną.
8) Ciała obce niewidoczne dopuszczalne, widoczne dopuszczalne za zgodą stron.
 • Sosna, Modrzew, Daglezja
 • Nazwa wady lub cechy drewnaDopuszczalny rozmiar występowania wad lub cech drewna w klasie1)
  ABCD2)
  Najmniejsza średnica górna bez kory30 cm23 cm14 cm
  Długość2,4–6,0 m, z odstopniowaniem co 10 cm
  Długość standardowa2,43); 3,0; 4,0; 5,0
  Sęki otwarteniedopuszczalnedopuszczalne zdrowe do 3 cmdopuszczalne
  guzyo wysokości do 1 cm nie bierze się pod uwagę, wyższe:dopuszczalne
  niedopuszczalnedopuszczalne na 1/2 obwodu
  Pęknięciaczołowogłębokieniedopuszczalneniedopuszczalnedopuszczalne
  -boczneprzechodzącedopuszczalne do 1/10 Ø czoła
  Krzywiznado 1 cm/m nie bierze się pod uwagę, większa dopuszczalna jednostronna do:
  1 cm / 1 m1,5 cm / 1 m2 cm / 1 m5 cm / 1 m; wielostronna 2 cm / 1 m
  Wielordzennośćniedopuszczalnadopuszczalna
  Zabarwieniasiniznaniedopuszczalnadopuszczalna na przekrojach do 1/2 powierzchni bieludopuszczalna
  brunatnicaniedopuszczalnadopuszczalna
  Zgniliznywewnętrzna i rozproszonaniedopuszczalnadopuszczalna do 1/3 średnicy czoła
  zewnętrznaniedopuszczalnadopuszczalna na ¼ obwodu do 1/10 średnicydopuszczalna na ½ obwodu do 1/10 średnicy
  Spała żywiczarskaniedopuszczalnadopuszczalna
  Chodniki owadzie głębokieniedopuszczalnedopuszczalne
  Obecność obcych ciałniedopuszczalnadopuszczalna
  Uszkodzenia technologiczneczołoweniedopuszczalnedopuszczalne na jednym z czół do:
  1/5 średnicy czoła1/3 średnicy czoła
  bocznedopuszczalne o głębokości do 2 cmdopuszczalne o głębokości do 4 cm
  1) Wad niewymienionych w tablicy nie bierze się pod uwagę.
  2) Manipulacja i klasyfikacja drewna w klasie D odbywa się za zgodą nabywcy.
  3) W przypadku wyrobu drewna za zgodą stron w długości od 2,4 m wymiar ten uznaje się za standardowy.
 • Świerk, Jodła
Nazwa wady lub cechy drewnaDopuszczalny rozmiar występowania wad lub cech drewna w klasie1)
ABCD2)
Najmniejsza średnica górna bez kory30 cm23 cm14 cm
Długość2,4–6,0 m, z odstopniowaniem co 10 cm
Długość standardowa2,43); 3,0; 4,0; 5,0
Sęki otwartedopuszczalne do 2 cmdopuszczalne
Pęknięciaczołowogłębokieniedopuszczalneniedopuszczalnedopuszczalne
-boczneprzechodzącedopuszczalne do 1/10 Ø czoła
Krzywiznado 1 cm/m nie bierze się pod uwagę, większa dopuszczalna jednostronna do:
1 cm / 1 m2 cm / 1 m5 cm / 1 m
Rakniedopuszczalnydopuszczalny
Zabarwieniasiniznaniedopuszczalnadopuszczalna
dopuszczalna na przekrojach do 1/2 pow. bielu
brunatnicaniedopuszczalnadopuszczalna
Zgniliznywewnętrzna i rozproszonaniedopuszczalnadopuszczalna do 1/5 średnicy czoła
zewnętrznaniedopuszczalnadopuszczalna
Chodniki owadzie głębokieniedopuszczalnedopuszczalne
Obecność obcych ciałniedopuszczalnadopuszczalna
Uszkodzenia technologiczneczołoweniedopuszczalnedopuszczalne na jednym z czół do:
1/5 średnicy czoła1/3 średnicy czoła
bocznedopuszczalne o głębokości do 2 cmdopuszczalne o głębokości do 4 cm
1) Wad nie wymienionych w tabeli nie bierze się pod uwagę.
2) Manipulacja i klasyfikacja drewna w klasie D odbywa się za zgodą nabywcy.
3) W przypadku wyrobu drewna za zgodą stron w długości od 2,4 m wymiar ten uznaje się za standardowy.

Terminologia

Balot drewno w postaci pakietu w formie zbliżonej do cylindra mającego określoną długość i średnicę; w przypadku pozostałości drzewnych oprócz drewna w balotach znajdują się: kora, korzenie oraz niezdrewniałe części drzew oraz igliwie i liście
Chrust nieokrzesane gałęzie oraz całe drzewka o średnicy w dolnym końcu do 7 cm w korze oraz pędy krzewów; dopuszcza się liście i igliwie
Czoło dolne drewna płaszczyzna przecięcia grubszego końca sztuki drewna
Czoło górne drewna płaszczyzna przecięcia cieńszego końca sztuki drewna
Długość drewna nominalna (netto) długość służąca do określania miąższości, względem której odnosi się odchyłki, nadmiary i zabezpieczenia
Długość drewna rzeczywista (brutto)najmniejsza odległość między czołami lub oznaczeniem rozgraniczającymi klasy jakości w sztuce drewna
Długość drewna standardowadługość nominalna drewna stosowana w wypadku wyrobu drewna średniowymiarowego lub wielkowymiarowego kłodowanego, dla której nie są konieczne dodatkowe ustalenia między odbiorcami
Dłużyca drewno okrągłe o długości nominalnej od 6,1 m wzwyż
Drewno łupane drewno powstające na skutek rozdzielenia drewna okrągłego wzdłuż włókien
Drewno małowymiarowe (M) drewno o średnicy dolnej mierzonej bez kory, wynoszącej do 5 cm, w korze do 7 cm.  W zależności od jakości i wymiarów dzieli się na dwie grupy: M1 – drewno małowymiarowe przemysłowe, M2 – drewno małowymiarowe opałowe
Drewno okrągłe drewno pozyskane w stanie okrągłym z zachowaniem naturalnego kształtu pobocznicy,  z dopuszczeniem uszkodzeń mechanicznych.
Drewno opałowe drewno, które ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe oraz zmiany powstałe  w następstwie zjawisk destrukcyjnych ma obniżoną wartość techniczną i użytkową
Drewno pozaklasowe drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe) wszystkich rodzajów drzew liściastych, które ze względu na cechy jakościowe nie może zostać zakwalifikowane do klas jakości A, B, C oraz D lub do sortymentów drewna specjalnego, a które może zostać przeznaczone do przemysłowego zastosowania
Drewno rozdrobnione surowiec drzewny wyrabiany z drewna za pomocą rozdrabniarek
Drewno specjalne (szczególne) drewno o szczególnych cechach jakościowo-wymiarowych wpływających na sposób jego dalszego wykorzystania. Drewno specjalne co do zasady oznacza się przez dodanie cyfry „1” po symbolu określającym klasę/grupę jakości
Drewno średniowymiarowe (S) drewno o minimalnej średnicy górnej mierzonej bez kory, wynoszącej 5 cm,  w przypadku S3 o minimalnej średnicy znamionowej wynoszącej 7 cm W zależności od jakości i wymiarów dzieli się na 4 grupy: S1 – drewno średniowymiarowe w całych długościach, drewno ogólnego zastosowania oznacza się symbolem S10; S2 – drewno średniowymiarowe stosowe z podziałem na podgrupy A (przemysłowe),  B (użytkowe) i AP (ogólnego przeznaczenia); S3 – drewno średniowymiarowe żerdziowe z podziałem na podgrupy A (do przerobu przemysłowego) i B (ogólnego przeznaczenia);  S4 – drewno średniowymiarowe stosowe na cele opałowe
Drewno użytkowe drewno przeznaczone do przerobu przemysłowego lub do bezpośredniego zastosowania w stanie nieprzerobionym
Drewno wielkowymiarowe (W) drewno okrągłe o minimalnej średnicy górnej mierzonej bez kory, wynoszącej 14 cm, spełniające określone wymagania jakościowe. Drewno wielkowymiarowe ogólnego zastosowania oznacza się symbolem W0
Drewno wielkowymiarowe kłodowane (WK) drewno okrągłe o minimalnej średnicy górnej mierzonej bez kory, wynoszącej 14 cm, wyrabiane w kłodach, spełniające określone wymagania jakościowe. Drewno wielkowymiarowe kłodowane można rozróżniać względem długości z podziałem na kłodę krótką (o długości do 3 m włącznie) oraz długą (o długości powyżej 3 m)
Drobnica drewno małowymiarowe (M) oraz pozostałości drzewne (M2E)
Grubizna drewno wielkowymiarowe (W) i średniowymiarowe (S)
Grupa i podgrupajednostki klasyfikacyjne surowca drzewnego według kryterium długości oraz kryterium jakości
Karpina (K) surowiec drzewny pozyskiwany z karp
Karpa system korzeniowy rosnącego drzewa, a po ścięciu system korzeniowy z pniakiem
Klasa jakości jednostka klasyfikacji drewna wielkowymiarowego według kryterium jakości, czyli zakresu występowania dopuszczalnych wad
Klasa wymiarowa jednostka klasyfikacyjna drewna wielkowymiarowego według wymiaru średnicy środkowej lub według średnicy górnej oraz drewna średniowymiarowego  z podgrupy S3B według wymiaru średnicy znamionowej
Klasyfikacja jakościowo wymiarowa surowca drzewnego (KJW)system   podziału               surowca               drzewnego           uwzględniający   cechy                jakościowe  i wymiarowe drewna
Kłoda drewno wielkowymiarowe okrągłe o długości od 1,0 m do 6,0 m 
Koniec górny drewna cieńszy koniec sztuki surowca drzewnego
Koniec dolny drewna grubszy koniec sztuki surowca drzewnego
Korowanie celowezdjęcie korowiny z drewna
Legar podkładka mająca na celu odseparowanie (oddzielenie) drewna od podłoża; legary mogą być wykonane np. ze stali, betonu oraz drewna, w tym drewna okrągłego lub łupanego
Miąższość drewna (V)ilościowa charakterystyka drewna wyrażona w m3. W wypadku drewna mierzonego posztucznie lub w sztukach grupowo – miąższość pojedynczej sztuki.  W wypadku drewna mierzonego w stosach lub rozdrobnionego sumaryczna miąższość drewna znajdującego się w objętości stosu lub kontenera (pojemnika), określona w m3 na podstawie stosowanych przeliczników. Miąższość drewna nazywana również „masą” lub „ilością” wyrażaną w m3, costanowi branżową terminologię stosowaną powszechnie w obrocie handlowym surowcem drzewnym
Metr przestrzenny (m3p)jednostka pomocnicza przy określaniu miąższości, służąca do określania objętości stosu drewna lub kontenera (pojemnika) wypełnionego drewnem
Metr sześcienny (m3)jednostka miary miąższości drewna
Mygła zgrupowanie drewna okrągłego mierzonego posztucznie lub w sztukach grupowo
Nadmiar na długości nadwyżka długości drewna nieuwzględniana przy pomiarze i obliczaniu miąższości, której cechy odpowiadają klasyfikacji jakościowo-wymiarowej danego sortymentu
Objętość stosu drewna (Vpsuma miąższości drewna w korze lub bez i objętości wolnych przestrzeni w stosie,  określona w metrach przestrzennych m3(p)
Odchyłka przy pomiarze drewna dopuszczalna różnica długości rzeczywistej i długości nominalnej
Odstopniowanie dopuszczalne, minimalne stopniowanie długości podczas określania długości nominalnej
Pień nadziemna część drzewa bez gałęzi
Pniak dolna część pnia pozostająca przy karpie po ścięciu drzewa
Pozostałości drzewnedrewno pozostające na powierzchni cięć, związane z procesem ścinki drzew  i krzewów oraz manipulacji surowca drzewnego, którego ze względów jakościowych nie można przyporządkować do innych sortymentów lub ich pozyskanie jest nieuzasadnione gospodarczo. Sortyment, który obejmuje: drewno małowymiarowe, chrust, igliwie i liście, korę, korzenie i karpy, oraz drewno o minimalnej średnicy  w górnym końcu wynoszącej co najmniej 5 cm bez kory (7 cm w korze), którego długość lub cechy jakościowe nie pozwalają na zaklasyfikowanie go do pozostałych sortymentów zaliczanych do drewna użytkowego. Dopuszcza się udział zanieczyszczeń mineralnych i organicznych. Pozostałości drzewne wyrabia się w formie zrębków lub balotów
Przekrój drewna płaszczyzna przecięcia sztuki drewna
Redukcja odcinek nieuwzględniany przy pomiarze i obliczaniu miąższości; dopuszczalna długość drewna, którego cechy nie odpowiadają poszczególnym klasom jakościowym danego sortymentu występującym między sekcjami w drewnie wielkowymiarowym liściastym
Rodzaj drewnanazwa surowca drzewnego utworzona zgodnie z botaniczną nazwą gatunku lub rodzaju drzewa, z którego pochodzi
Sekcjaczęść dłużycy odpowiadająca jednej klasie jakości w drewnie wielkowymiarowym liściastym
Samowyrób działanie polegające na pozyskaniu i przygotowaniu do pomiaru drewna staraniem i na koszt kupującego, w szczególności drewna opałowego
Sortyment drewno okrągłe lub łupane, drewno rozdrobnione w postaci zrębków, a także pozostałości drzewne oraz karpina zdefiniowane poprzez klasyfikację jakościowowymiarową (KJW) surowca drzewnego
Stos (drewna) zgrupowanie drewna okrągłego lub szczap, którego elementami pomiaru  są długość, wysokość i szerokość stosu
Surowiec drzewny drewno wyrobione z poszczególnych części drzewa
Szczapa drewno średniowymiarowe łupane o długości od 0,5 m do 6,0 m
Średnia średnica czoła (przekroju) średnica służąca do odnoszenia zasięgu wad występujących na powierzchni czoła; pomiaru średniej średnicy czoła dokonuje się bez kory po najmniejszej i największej średnicy czoła i oblicza średnią arytmetyczną z pomiarów. W warunkach technicznych określana jako Ø.
Średnica dolna drewna (ddśrednica grubszego końca sztuki drewna
Średnica środkowa drewna (d)średnica mierzona w połowie długości sztuki lub sekcji drewna
Średnica górna drewna (dg)średnica cieńszego końca sztuki drewna lub sekcji
Średnica znamionowa drewna (dz)średnica mierzona w korze w odległości 1 m od dolnego końca
Wady drewna widoczne uszkodzenia, anomalie budowy i zabarwienia drewna lub inne naturalne cechy anatomiczne drewna, które ograniczają zakres jego użyteczności
Wałek drewno średniowymiarowe okrągłe o długości od 0,5 do 6,0 m
Zabezpieczenie czół nieuwzględniana przy pomiarze i obliczaniu miąższości dopuszczalna długość drewna, którego cechy nie muszą odpowiadać klasom jakościowym danego sortymentu, występująca na końcach sztuki, zabezpieczająca czoła drewna przed uszkodzeniami (najczęściej przed pęknięciami)
Zrębkifragmenty drewna wielkości od kilku do kilkunastu centymetrów powstające  w wyniku rozdrabniania drewna przez maszyny rozdrabniające
Żerdziedrewno średniowymiarowe z grupy S3 wyrabiane w wałkach lub dłużycach,  co do zasady w całej strzale, o średnicy znamionowej od 7 do 14 cm
Klasa wymiarowaŚrednica środkowa (d) bez kory (cm)
1do 24
2od 25 do 34
335 i powyżej
Klasa wymiarowaŚrednica górna (dg) bez kory (cm)
1Kdo 22
2Kod 23 do 32
3K33 i powyżej

Dokumenty źródłowe: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

We #StandWithUkraine.
Learn how you can help too!

#Stand­With­Ukraine

We don't know how long the war will last. But what we do know is that we can't stand aside and watch.

The fastest way you can help too is to support Ukraine financially. The National Bank of Ukraine (NBU) has opened a multi-currency account for that purpose. Learn more

This account accepts donations in US, Canadian and Australian dollars, euros, British pounds, Swiss francs, yuan and yen.

UA823000010000032302338301027

Also accepting cryptocurrency donations – the fastest way to help. Learn more

BTC – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH, USDT (ERC-20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

If you want to volunteer in the army of Ukraine and help with deeds, then here are specific instructions how to do this: Learn more

Spread the word!