Leśnictwo w Europie: 1.

Leśnictwo odgrywa kluczową rolę w Europie, zarówno pod względem ochrony środowiska, jak i gospodarki. Europejskie lasy stanowią bogactwo przyrody i źródło surowca drzewnego, a równocześnie pełnią ważną rolę w zatrudnieniu i utrzymaniu różnorodności biologicznej. W tym artykule przyjrzymy się leśnictwu w Europie i przedstawimy podstawowe dane dotyczące leśnictwa i pozyskiwania drewna w poszczególnych krajach.

Europa a leśnictwo: ogólny kontekst

Europa jest jednym z najbardziej zalesionych kontynentów na świecie, a lasy pokrywają około 40% jego powierzchni. Liczba ta różni się w zależności od kraju, ale ogólnie rzecz biorąc, lasy stanowią znaczący zasób naturalny Europy. Dla wielu krajów europejskich leśnictwo jest ważnym sektorem gospodarki.

Pozyskiwanie drewna w Europie

Pozyskiwanie drewna w Europie jest istotnym aspektem zarówno gospodarki, jak i zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi. Drewno jest używane do produkcji mebli, budowy domów, produkcji papieru i wielu innych produktów. W Europie pozyskiwanie drewna jest surowcem o dużej wartości i zrównoważone zarządzanie lasami jest priorytetem.

Podstawowe dane dotyczące leśnictwa i pozyskiwania drewna w niektórych krajach europejskich

 1. Szwecja: Szwecja jest jednym z największych producentów drewna w Europie. Las stanowi około 70% obszaru kraju. Szwedzkie lasy są gospodarowane z myślą o zrównoważonym rozwoju, co oznacza, że poziom wycinki jest utrzymywany na niskim poziomie.
 2. Finlandia: Finlandia jest kolejnym europejskim liderem w produkcji drewna. Przemysł leśny jest kluczowym sektorem gospodarki, a drewno jest ważnym produktem eksportowym. Las stanowi około 75% obszaru kraju.
 3. Niemcy: Lasy niemieckie stanowią około 32% obszaru kraju. Struktura własnościowa jest zróżnicowana – istnieją zarówno lasy landowe i prywatne jak i państwowe. Przemysł drzewny w Niemczech koncentruje się na produkcji wysokiej jakości drewna i produktów z drewna.
 4. Francja: Francja pomimo stosunkowo suchego klimatu posiada rozległe lasy, stanowiące około 31% obszaru kraju. Przemysł leśny we Francji koncentruje się na produkcji drewna dla budownictwa oraz produkcji papieru.
 5. Polska: Polska jest jednym z liderów w Europie w produkcji paneli drewnianych i mebli. Przemysł drzewny jest ważnym sektorem gospodarki, a lasy stanowią około 30% obszaru kraju. W Polsce zdecydowany prym w zarządzaniu zasobami leśnymi odgrywają Lasy Państwowe . Zdecydowanie dominuje u nas jeden gatunek drzewa – sosna pospolita. Stanowi ona podstawę około 60% lasów w Polsce. Ale nie bez znaczenia są inne gatunki, przede wszystkim świerk, modrzew, jodła. W sumie drzewa iglaste stanowią około 70% naszych lasów. Zazwyczaj rosną one w monokulturach, które śmiało możemy nazwać plantacjami, choć ze względów wizerunkowych Polscy leśnicy przeciwstawiają się takiemu nazewnictwu. Mniejsze znaczenie mają drzewa liściaste: dęby (szypułkowy i bezszypułkowy), buki, brzoza, i w mniejszym stopniu klony, graby, wiązy i inne gatunki. Drzewa liściaste częściej tworzą zróżnicowane gatunkowo lasy. Więcej o leśnictwie w naszym kraju możecie przeczytać w moim poprzednim wpisie w języku angielskim Forestry in Poland
 6. Hiszpania: W Hiszpanii lasy pokrywają około 36% obszaru kraju. Drewno jest używane zarówno w przemyśle budowlanym, jak i w produkcji papieru.

  Co ciekawe, wiele lasów w Hiszpanii i Portugalii jest zarządzane przez prywatnych właścicieli leśnych. Pewna część właścicieli i firm zarządzających lasami w Hiszpanii jest aktywnych na rynkach kredytów węglowych w Unii Europejskiej w ramach systemu EU ETS. Działa to na zasadzie implementacji dobrowolnych projektów, które przyczynić się mają do zwiększonej sekwestracji (pochłaniania) dwutlenku węgla i generują kredyty węglowe (jeden kredyt węglowy równa się jednej tonie metrycznej dwutlenku węgla pochłoniętego na (mniej lub bardziej) stałe przez glebę. Firmy i fundacje takie jak AirCO2 prowadzą właścicieli lasów przez cały proces. Gdy udowodnione zostanie zakumulowanie określonej ilości CO2, wygenerowane w ten sposób kredyty można sprzedać na rynkach węglowych, pod warunkiem znalezienia odpowiedniego kupca. Unijny system handlu emisjami EU ETS jest poniekąd kontrowersyjny (nie jest pozbawiony błędów i patologii jak greenwashing!), ale nowatorski, już funkcjonujący i mający coraz większy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

  Rozpisałem się tutaj, ponieważ byłem zaangażowany w jeden projekt realizowany przez startup AirCO2, ale rynki kredytów węglowych to temat na oddzielny wpis. I to nie jeden! Jest to dość skomplikowany temat, w którym łatwo się pogubić, a gąszcz regulacji i podmiotów zaangażowanych w tym zakresie stanowi istną dżugnlę.

  Lasy Państwowe również prowadziły swego czasu projekt pilotażowy mający zbadać szanse dla polskiego leśnictwa w zakresie kredytów węglowych, natomiast idzie to raczej wolno. Nieco informacji można znaleźć tu: Lasy Państwowe: Lasy Węglowe

Wszystkie wymienione kraje stosują zasady zrównoważonego zarządzania lasami, aby chronić i zachować lasy na przyszłość. Programy certyfikacji, takie jak FSC (Forest Stewardship Council) i PEFC, pomagają w identyfikacji produktów drzewnych pozyskanych w sposób przyjazny dla środowiska. Lasy Państwowe podjęły w 2023 roku decyzję o rezygnacji z certyfikatu FSC. Mój wpis na ten temat znajdziecie tu: Linkedin.

Leśnictwo w Europie odgrywa istotną rolę w utrzymaniu równowagi między produkcją drewna a ochroną środowiska naturalnego. Warto podkreślić, że dane dotyczące leśnictwa i pozyskiwania drewna regularnie się zmieniają w związku z dynamicznym charakterem tego sektora, dlatego zawsze warto śledzić najnowsze informacje i inicjatywy związane z zrównoważonym gospodarowaniem lasami w poszczególnych krajach europejskich.

Dla leśnictwa dziś jednym z największych, jeśli nie największym wyzwaniem są następstwa zmian klimatu. Może to być wyjątkowo dużym problemem dla Polski i naszych rozległych plantacji sosnowych. Sosna powoli przestaje sobie radzić z długotrwałymi suszami, obniżeniem się poziomu wód gruntowych, osłabieniem przez grzyby takie jak huba korzeniowa i opieńka. Istnieje ryzyko, że w najbliższych latach będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem masowego zamierania drzewostanów sosnowych. Więcej na ten temat znajdziecie w opracowaniach naukowych, np. tym: Jagodziński, Dyderski i Pietras 2020. Leśnicy w pewnej mierze próbują sukcesywnie zmieniać skład gatunkowy nowo sadzonych lasów w kierunku bardziej odpornych drzewostanów liściastych bądź mieszanych. Nie wszędzie natomiast jest to możliwe ze względu na szereg czynników. M.in. :

 1. Aktualnie sadzić możemy jedynie rodzime gatunki drzew
 2. Niektóre siedliska ze względu na ubogą glebę w składniki odżywcze pozwalają rosnąć jedynie sośnie i ewentualnie brzozie niskiej bonitacji spośród rodzimych gatunków
 3. Moim zdaniem świadomość wpływu zmian klimatu na nasze lasy jest niewystarczająca w kadrach Lasów Państwowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

We #StandWithUkraine.
Learn how you can help too!

#Stand­With­Ukraine

We don't know how long the war will last. But what we do know is that we can't stand aside and watch.

The fastest way you can help too is to support Ukraine financially. The National Bank of Ukraine (NBU) has opened a multi-currency account for that purpose. Learn more

This account accepts donations in US, Canadian and Australian dollars, euros, British pounds, Swiss francs, yuan and yen.

UA823000010000032302338301027

Also accepting cryptocurrency donations – the fastest way to help. Learn more

BTC – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH, USDT (ERC-20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

If you want to volunteer in the army of Ukraine and help with deeds, then here are specific instructions how to do this: Learn more

Spread the word!